aktívny pôrod

Pojem aktívny pôrod zaviedla Janet Balaskasová. Vo svojej knihe Aktivní porod s podtitulom struční pruvodce přirozeným porodem píše:

…Aktivní porod není nic nového. Je to způsob, jak popsat přirodzený porod a chování ženy při porodu, která se řídí vlastním instinktem a fyziologickými zákonitostmi svého těla. Znamená to, že žena má při porodu své tělo pod kontrolou, není tedy v pasiní roli, kdy za ni porod "aktivně provádějí" zdravotníci.1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License