jablká a hrušky

Domáci pôrod je spojený s trojnásobne vyššou úmrtnosťou novorodencov!
Alebo
Čo sa stane, keď pomiešame hrušky s jablkami a budeme to publikovať vo vedeckom časopise

Publikované na rodinka.sk 26.7.2010.

V americkom odbornom časopise AJOG (American Journal of Obstetrics and Gynaecology) vyšla štúdia1, ktorá tvrdí, že pôrod doma je spojený s trojnásobne vyššou novorodeneckou úmrtnosťou ako pôrod v nemocnici. Toľko k bulvárnemu nadpisu. V skutočnosti podľa tejto štúdie ide o trojnásobnú úmrtnosť v prípade vrodených vývojových vád a v ostatných prípadoch je tá úmrtnosť dvojnásobná. Dvojnásobná, to stále znie desivo. Fuj, už počujem výkriky o nezodpovedných matkách a o tom, že doktori celý ten čas mali pravdu. Ale prv, než začneme na doma rodiace ženy chrliť oheň spravodlivého rozhorčenia, predsa len sa na túto štúdiu pozrime ešte raz. Štúdia je vlastne metaanalýzou dvanástich štúdií, ktoré boli publikované v angličtine a uskutočnili sa v Západných krajinách. Sama štúdia popisuje, že pôrod doma je spojený s menším výskytom zásahov, infekcií, poranení, operácií a krvácania pre matku a menším množstvom predčasných pôrodov a problémov s dýchaním pre dieťa. Priznáva, že veľké koherentné štúdie (ako napr. štúdia z roku 2009 z Holandska, robená na viac než pol milióne žien,) nevykazujú zvýšenú novorodeneckú úmrtnosť pri plánovanom domácom pôrode, skôr naopak, mierne zvýšenú pre pôrod v nemocnici.

Ako je teda možné, že dospeli k záveru „menej zásahov – trojnásobná úmrtnosť“? Slabinou tejto metaanalýzy sú rôzne metódy použité pri výskume a zbere dát a pri stanovení kritérií v jednotlivých štúdiách. Deväť štúdií dospelo k záveru, že plánovaný pôrod doma je relatívne rovnako bezpečný ako pôrod v nemocnici (píšem relatívne, lebo niektoré štúdie vyšli mierne v neprospech pôrodov v nemocnici a s lekárom). Zostávajú teda tri ďalšie štúdie, ktoré boli zahrnuté do metaanalýzy. Jedna je rozsahom mimoriadne malá (zahŕňala len jedenásť žien), takže jej výsledky naozaj nemožno brať za smerodajné. Ďalšia bola starého dáta (z rokov 1976 – 1982). Tu sa natíska otázka, či pri závere „menej zásahov – vyššia úmrtnosť“ možno brať do úvahy štúdiu robenú v čase, kedy nebola taká prenatálna diagnostika ani možnosti monitoringu plodu počas pôrodu ako dnes. Navyše to bola retrospektívna štúdia, ktorá, podobne ako aj posledná z týchto troch štúdií, považovala za domáci pôrod každý pôrod, kde miesto pôrodu bolo doma, bez ohľadu na to, či išlo o plánovaný pôrod alebo neplánovaný a bez ohľadu na to, či bola alebo nebola prítomná skúsená pôrodná asistentka. Do tejto skupiny boli dokonca zaradené aj predčasne narodené deti pred 37 týždňom tehotenstva. Tak a to sú tie jablká a hrušky, o ktorých som hovorila na začiatku. Vzhľadom na nedostatky tejto metaanalýzy je zarážajúce, že ju vydal odborný časopis. Ak sa však pozriem na širšie súvislosti, politickú situáciu a silne negatívny postoj voči domácim pôrodom (a nedostatku vedeckých argumentov, ktoré by tento postoj podporovali) organizácie, ktorá vydáva tento časopis, začína sa mi rozjasňovať. Táto „vedecká“ štúdia je politickou objednávkou a žiaľ, splnila svoj účel. A preto nasledujúcich pár týždňov každá tlačová agentúra „objaví Ameriku“ a prinesie šokujúce informácie o rizikách domáceho pôrodu. Je to nečistá hra s účelom zastrašiť tých, ktorí chcú svoje deti na svet privádzať slobodne, bezpečne a s láskou, bez diktátu moci lekárov a inštitúcií.

Ja sa zastrašiť nenechám. A vy?


http://www.midwiferytoday.com/articles/ajog_response.asp
http://www.theglobeandmail.com/life/health/us-analysis-on-home-birth-risks-seen-as-deeply-flawed/article1624918/
http://www.themidwifenextdoor.com/?p=930

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License