pripomienky

Sem píšte vaše pripomienky k stránke. Prípadne aj návrhy, nápady na témy a podobne.

zuzi118 Mám otázku - ste za to, aby sa blogy písali na túto stránku, pod sekciu BLOG, alebo chcete aby toto bola čisto wiki, teda len fakty a blogy budu písané na iné stránky (napr. rodinka.sk)?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License