tri pohľady na pôrod doma

Re: Pôrod doma z pohľadu rodičky, neonatologičky a gynekológa Dieťa 5/2010
odpoveď uverejnená Dieťa 8/2010

Vážená redakcia,
s veľkým očakávaním som si prečítala sériu článkov o domácom pôrode. Avšak ma dosť sklamalo, že ste sa venovali len domácim pôrodom bez asistencie. V článku docent Korbeľ uviedol, že krajiny, kde sa stále rodí doma, patria k tým s najvyššou mierou úmrtnosti.1 Je však treba dodať, že ide o krajiny rozvojové s nízkou úrovňou infraštruktúry a veľmi zlým systémom (alebo v mnohých miestach žiadnym) starostlivosti o tehotnú ženu. Naopak rozvinuté krajiny, kde sa plánovane rodí doma, patria k tým s najmenšou mierou úmrtnosti. Ako príklad možno uviesť Holandsko, kde až 30 % žien rodí doma. Nie je pravda, že v tesnej blízkosti domu, kde rodí žena, je sanitka, ktorá čaká na prípadný prevoz, ako to vo svojom článku uviedla docentka Chovancová. V prípade prevozu ide rodička buď vlastnou dopravou, alebo, ak volá sanitku, tá je pri nej do 15 minút. To, že pôrod doma je bezpečný, dokazuje aj štúdia z roku 20092, publikovaná v BJOG (An International Journal of Obstetrics & Gynaecology), kde sledovali viac než pol milióna nízkorizikových žien, ktoré mali možnosť vybrať si, kde budú rodiť – doma alebo v nemocnici. Viac než 60% z týchto nízkorizikových žien si vybralo rodiť doma. Záver štúdie je jednoznačný – plánovaný pôrod doma je pre nízkorizikové ženy, za predpokladu, že sú v prítomnosti skúseného zdravotníka (zväčša pôrodnej asistentky) a v prípade komplikácii sú v dostupnej vzdialenosti vybavenej nemocnice, rovnako bezpečný ako pôrod v nemocnici.

To, že pôrod doma je dobrá alternatíva pre ženu a dieťa, pochopila napríklad aj Veľká Británia, kde v roku 2007 The Royal College of Midwives (Kráľovský Zväz Pôrodných Asistentiek) a The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (Kráľovský Zväz Pôrodníkov a Gynekológov) vydali spoločné vyhlásenie3: "Neexistuje dôvod na to, aby sa ženám s nízkym rizikom komplikácií domáci pôrod neodporúčal, naopak, môže byť pre ne a pre ich rodiny veľmi prospešný. Existuje množstvo dôkazov o tom, že domáci pôrod je bezpečnejší a že žene prinesie pozitívnu skúsenosť, čo má priaznivý vplyv na zdravie jej dieťaťa aj jej samotnej.“

Verím, že rovnaký priestor, aký ste venovali neasistovanému pôrodu, budete v budúcnosti venovať aj plánovaným domácim pôrodom.

S pozdravom,
Zuzana Krišková

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License